Chào mừng bạn đến với Nghĩa Trang Sala Garden (www.salagardens.com). Việc sử dụng trang web này phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân theo những điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngưng sử dụng trang web ngay lập tức.

1. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Nội dung trên trang web Nghĩa Trang Sala Garden, bao gồm nhưng không giới hạn vào hình ảnh, văn bản, đồ họa và mã nguồn, là tài sản của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Bạn cam kết không sao chép, tái tạo hoặc sử dụng nội dung này một cách không được phép.

2. Sử Dụng Dịch Vụ

Khi sử dụng dịch vụ của Nghĩa Trang Sala Garden, bạn cam kết tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trên trang web này. Bạn không được sử dụng dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp nào áp dụng.

3. Thông Tin Người Dùng

Khi bạn đăng ký tài khoản hoặc cung cấp thông tin cá nhân khác, bạn cam kết cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo tính bí mật của mật khẩu tài khoản và thông tin đăng nhập của mình.

4. Thay Đổi Dịch Vụ và Giá Cả

Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ phần nào của dịch vụ hoặc giá cả mà không cần thông báo trước. Các thay đổi này có thể áp dụng cho tất cả người dùng hoặc một số người dùng cụ thể.

5. Thông Tin Liên Lạc

Chúng tôi có quyền liên lạc với bạn bằng các phương tiện thông tin phù hợp, bao gồm email hoặc thông báo trực tuyến. Bạn đồng ý nhận thông báo này và đồng ý rằng mọi thông báo, thư từ, hoặc thông tin khác mà chúng tôi gửi cho bạn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp luật.

6. Hủy Dịch Vụ

Chúng tôi có quyền hủy dịch vụ hoặc tài khoản của bạn nếu chúng tôi xác định rằng bạn đã vi phạm các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

7. Luật Áp Dụng và Giải Quyết Tranh Chấp

Các điều khoản và điều kiện này được quy định bởi luật pháp của quốc gia chúng tôi hoạt động. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web sẽ được giải quyết thông qua quá trình giải quyết hòa bình và tư vấn pháp lý.

8. Thay Đổi Điều Khoản và Điều Kiện

Chúng tôi có thể cập nhật hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện này từ thời gian này sang thời gian khác. Bạn nên xem xét điều khoản và điều kiện định kỳ để đảm bảo bạn hiểu và tuân thủ các điều khoản mới.

Cảm ơn bạn đã đọc và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện của Nghĩa Trang Sala Garden.